SUPPORT

Notice & News

공지 & 뉴스
자료실
정품 등록
온라인 문의
A/S
FAQ
전체 17
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
지니봇 펌웨어 1.0.21 업데이트 안내
genirobot | 2022.06.09 | 추천 0 | 조회 235
genirobot 2022.06.09 0 235
공지사항
스크래치 3 설치 파일 (Scratch 3.0 Package 1.0.15)
genirobot | 2022.06.02 | 추천 0 | 조회 693
genirobot 2022.06.02 0 693
공지사항
지니스틱 동글 펌웨어 1.0.4
genirobot | 2022.04.22 | 추천 0 | 조회 297
genirobot 2022.04.22 0 297
공지사항
지니봇 기본 구성품 변경 안내
genirobot | 2021.08.19 | 추천 0 | 조회 609
genirobot 2021.08.19 0 609
11
지니캠 사용자 설명서
genirobot | 2022.06.14 | 추천 0 | 조회 663
genirobot 2022.06.14 0 663
10
스마트펜을 활용한 온라인 교수학습 플랫폼 지니클래스
genirobot | 2022.06.09 | 추천 0 | 조회 476
genirobot 2022.06.09 0 476
9
(영문) BBC micro:bit-GENIBOT Radio Programming Guide
genirobot | 2022.06.09 | 추천 0 | 조회 235
genirobot 2022.06.09 0 235
8
(영문) GENIBOT Unplugged Programming Guide GB1-UPG9592N8
genirobot | 2022.06.09 | 추천 0 | 조회 240
genirobot 2022.06.09 0 240
7
지니봇 컬러링 캐릭터 시트 12종
genirobot | 2021.12.07 | 추천 0 | 조회 608
genirobot 2021.12.07 0 608
6
지니봇 크리스마스 캐릭터 시트 3종
genirobot | 2021.12.06 | 추천 0 | 조회 541
genirobot 2021.12.06 0 541
5
지니봇 활동판 2종 (축구 활동판, 장애물 달리기 활동판)
genirobot | 2021.11.25 | 추천 0 | 조회 805
genirobot 2021.11.25 0 805
4
지니봇 캐릭터 시트 12종
genirobot | 2021.07.23 | 추천 0 | 조회 1158
genirobot 2021.07.23 0 1158
3
지니로봇-글로브포인트, SW 교육 산업 활성화 위한 MOU 체결
genirobot | 2021.07.08 | 추천 0 | 조회 689
genirobot 2021.07.08 0 689
2
올인원 교육용 로봇 ‘지니봇’, 이러닝 에듀테크 비즈니스 모델 우수상 수상
genirobot | 2021.07.06 | 추천 0 | 조회 674
genirobot 2021.07.06 0 674